Hieronder vindt u verwijzingen naar instanties. 


Angstbehandelcentrum, waarbij gespecialiseerde 
psychologen samenwerken met prikangstcoaches.

Bureau voor kindgericht schrijven, creëren en 
adviseren, o.a. over prikweerstanden en 
naaldangst bij kinderen.

Een website vol informatie over alle onderwerpen 
die samenhangen met groei, de verschillende
 groeistoornissen en de behandeling hiervan 
met groeihormoon injecties.

Geeft informatie over juridische aspecten van
ouder-kind relaties in medische behandelingen (WGBO).

Op de website van het kinderziekenhuis is informatie over
het pijnpaspoort te vinden.