overige factoren samenhangend met angst voor medische ingreep

Problemen bij het prikken worden beïnvloed door:
             

Afname naaldangst wordt bevorderd door:

- Routine met de medische procedure.
- Vertrouwen in / bekendheid met de zorgverlener.
- Toename van de kennis over de aandoening en interventie.
- Toename van verantwoordelijkheidsgevoel over de eigen aandoening of kans op
een aandoening.
- Gevoel van controle over de medische procedure en eigen symptomatologie.
Toename naaldangst:

- Misprikken door moeilijk aan te prikken vaten of verkeerde techniek.
- Vasthouden door meerdere personen.
- Niet luisteren naar of niet overleggen met de patiënt.
- Negatief gevolg van het prikken zoals bijvoorbeeld: pijn veroorzaakt door
misprikken of een allergische reactie op medicatie.
- Duur van de behandeling.


Comments