Ondersteuning voor professionals die met naaldangst te maken hebben


Behandelondersteuning voor mensen met naaldangst is veelal wenselijk. De problematiek gaat gepaard met veel stress, vermijdingen en soms teloorgang van de gezondheid.


Hulpverleners gezondheidszorg

Formulieren: U kunt gratis formulieren downloaden om een goede assessment te doen, ouders en kind te ondersteunen of om psycho-educatie mee te geven.

Interventies: Om interventiemogelijkheden te bekijken bij naaldangst en prikweerstand 

Therapietrouw: Patiëntparticipatie is niet vanzelfsprekend bij naaldangst en prikweerstanden. Als hulpverlener