Flauwvallen en autonome reacties

flauwvallen syncope onwel worden

Autonome reacties verwijzen naar lichamelijke veranderingen waaronder: hyperventileren, zweten, bleek zien, hartkloppingen, warm of koud worden, maag-darmverstoringen en tinnitus gevolgd door zwakkere polsslag, flauwvallen.

Lees meer


Traumatische ervaringen, negatieve leerervaringen

Eerdere traumatische ervaringen met injecties monden vaak uit in naaldangst. Bijna de helft van de mensen met substantiële angst voor injecties zegt erg negatieve ervaringen met naalden te hebben gehad. In de populatie niet-naaldangstigen is dit veel minder, namelijk 16%.

Lees meer


Angst voor lichamelijke nabijheid van anderen

Het gevoel dat de eigen lichamelijk soevereiniteit geschonden wordt, is niet alleen verbonden met de naaldprocedure, maar is inherent aan de hele medische procedure.

Lees meer


Leeftijd

Medische procedures met een naald kunnen op alle leeftijden nodig zijn, van prenataal onderzoek, hielprik tot interventies bij stervensbegeleiding. Vanzelfsprekend is de leeftijd om veel redenen een variabele om rekening mee te houden. De beleving, het gedrag, de gedachtevorming en de benaderingsvoorkeuren zijn immers leeftijdsafhankelijk.

Lees meer

Pijn, angst en overgevoeligheid

Bij kinderen maar ook volwassenen kan de pijn een belangrijk onderdeel zijn van de keten die leidt tot afweer reacties bij het prikken.
Lees meer


Walging

Mensen die geconfronteerd worden met bloed, verwondingen en injecties vertonen ook gelaatstrekken van walging.  Mensen met naaldangst hebben ook in het algemeen de neiging om uitzonderlijk gevoelig te zijn voor situaties die walging oproepen.

Lees meer


Chroniciteit van de aandoening of ziekte

Als een ziekte chronisch is en langdurige behandeling behoeft, dan kan er demotivatie en behandelmoeheid optreden.

Lees meer


Geprikt worden versus zelfinjecteren / zelf een injectie toedienen

Zelfinjecteren kan een groot probleem vormen, ook voor mensen die zich wel door anderen durven te laten prikken. Ze zijn dus niet in het algemeen bang voor naalden.

Lees meer


Locus of control

Wie, wat, waar en hoe bepalen de mate van de angstreactie.

Lees meer