Patiënt participatie

Er zijn hobbels op de weg om gezondheidsbevorderend gedrag te laten slagen. Bij chronische aandoeningen of langdurige behandelingen is patiëntparticipatie niet vanzelfsprekend.

Bij behandeling van een chronische ziekten is het noodzakelijk de medicatie te nemen volgens voorschrift. Dat betekent in de juiste dosering met de juiste frequentie en op de juiste toedieningswijze.

Afname therapietrouw

behandeltrouw medicatie

Om de kans op een effectieve afstemming tussen hulpverlener en patiënt of cliënt te bevorderen, zeker bij al die behandelingen die veel zelfmanagement vergen, is een benadering wenselijk die bij de tijdsgeest past.

Zelfzorg patientenvoorlichting

Betrokkenheid en keuzevrijheid binnen de behandeling

De tijd dat de behandelaar dicteert welke behandeling voor de patiënt het beste is, is aan het verdwijnen en dat is maar goed ook. Zodra de patiënt de spreekkamer van de behandelaar verlaat, is hij immers degene die bepaalt of hij de behandeladviezen die hij zojuist heeft aangehoord, gaat opvolgen.

Patiënten stellen zich steeds actiever op jegens zorgverleners en willen inspraak.

Besluiten over de behandeling worden vandaag de dag daarom idealiter samen met de patiënt genomen en zijn het gevolg van ‘concordantie’. Hierbij gaat het om het bereiken van overeenstemming tussen zorgverlener en patiënt over een in te stellen therapie, waarbij de opvattingen en voorkeuren van de patiënt dus worden meegewogen. Contacten tussen patiënt en behandelaar die door concordantie worden gekenmerkt, leiden tot grotere tevredenheid bij de patiënt en tot een betere therapietrouw.

Bij een invasieve (be)handeling met een naald kan betrokkenheid en vrijheid van keuzes van patiënten een bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van naaldangst.