Overige factoren samenhangend met angst voor medische ingreep

Problemen bij het prikken worden beïnvloed door:

Afname naaldangst wordt bevorderd door:

- Routine met de medische procedure.

- Vertrouwen in / bekendheid met de zorgverlener.

- Toename van de kennis over de aandoening en interventie.

- Toename van verantwoordelijkheidsgevoel over de eigen aandoening of kans op een aandoening.

- Gevoel van controle over de medische procedure en eigen symptomatologie.

Toename naaldangst:

- Misprikken door moeilijk aan te prikken vaten of verkeerde techniek.

- Vasthouden door meerdere personen.

- Niet luisteren naar of niet overleggen met de patiënt.

- Negatief gevolg van het prikken zoals bijvoorbeeld: pijn veroorzaakt door misprikken of een allergische reactie op medicatie.

- Duur van de behandeling.