Interventies

Beslissingsboom en urgentiebenadering

- De regel is dat naaldangst vanuit preventief perspectief benaderd dient te

worden. Er wordt zo weinig mogelijk gebruikt gemaakt van dwang. Lees meer

Interventies en technieken

Afhankelijk van de problematiek zijn er interventiemogelijkheden. Er zijn interventies die u als hulpverlener zelf kunt toepassen of waarin u zich kunt bekwamen, dan wel doorverwijsmogelijkheden voor specifieke interventies. Lees meer.

Prikangstcoaching

Tijdsaspecten waar een professional rekening moet houden bij prikangstbegeleiding. lees meer

Als er meer nodig is. Informatie over extra interventiemogelijkheden.

Behoefte aan keuzevrijheid

Zodra de patiënt de spreekkamer van de behandelaar verlaat, is hij degene die bepaalt of hij de behandeladviezen die hij zojuist heeft aangehoord, gaat opvolgen. Bij een invasieve (be)handeling met een naald kan betrokkenheid en vrijheid van keuzes van patiënten een bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van naaldangst. Lees meer