Walging afkeer

Walging, een sterke aversie reactie bij medische zaken

Voorwerpen of levende organismen kunnen walging oproepen zoals injecties, kwallen, braaksel en spinnen. Daarnaast is walging een persoonskenmerk. Sommige mensen hebben een sterkere aanleg om ergens van te walgen dan anderen. Dit geldt bovenal voor de mensen met een bloed-, injectie- en verwondingsfobie. Deze groep meldt soms nog meer last te hebben van de walging dan de angst.

Walging vergroot de ontvankelijkheid voor negatieve cognities en gevoelens. Dit werkt als een katalysator bij het ontstaan van een fobische gevoeligheid. Het is niet duidelijk of het flauwvallen oorzakelijk meer gerelateerd is aan de walging dan direct aan het zien van bloed of ondergaan van injecties. De studies daarover lopen uiteen in hun conclusies.