Locus of control

Wat veroorzaakt het gevoel van gebrek aan controle?

Controle en controleverlies

De specifieke positie waarin men zich bevindt, kan erg bepalend zijn. Het laten prikken door een zorgverlener kan een onneembare vesting zijn, terwijl het geen probleem oplevert om naar injecties te kijken. Een verpleegkundigen of arts kan soms prima een injectie toedienen, maar grote moeite hebben er een te krijgen.

Ook kan het zijn dat men prima zijn eigen bloed (tijdens menstruatie of bij een bloedneus) kan zien, maar flauwvalt als men geconfronteerd wordt met bloed van een ander. Het zelfinjecteren kan een onmogelijkheid vormen, terwijl het laten prikken door een ander geen enkel probleem is. Ook kunnen injecties in de arm veel gemakkelijker zijn, dan een vingerprik of omgekeerd. Kortom, injectieangst kan heel specifiek zijn. Een behandeling van de naaldangst zal dus maatwerk moeten zijn.