Pijn hyperalgesie

Naaldangst, pijngrens en angst voor pijn

Bij prematuren en baby’s die op jonge leeftijd veel geprikt zijn, treedt pijntraumatisering op. Herhaalde pijnervaringen bij deze groep veranderen blijvend het functioneren van de pijnprikkelverwerking. Onderzoeken tonen aan dat deze kinderen later in hun leven pijngevoeliger blijven en meer problemen hebben met invasieve behandelingen. Het brein van deze mensen is meer gefocust op pijnervaringen dan het brein van anderen en reageert overmatig gevoelig.

Ook bij volwassenen kan de pijn een belangrijk onderdeel zijn van de keten die leidt tot autonome reacties bij het prikken. De pijn is door eerdere ervaringen geconditioneerd als startpunt van bijvoorbeeld een flauwvalneiging. De pijn werkt dan katalyserend,

zeker wanneer men een lage pijngrens heeft. Een lage pijngrens of hyperalgesie maakt dat mensen de pijn uiterst sterk kunnen ervaren.