Exposurebehandeling

Veel vormen van confrontatietherapie, waarbij het uitdoven van angst het hoofddoel is, impliceren tevens het verbeteren van de medische gezondheidstoestand.

Passieve exposure: Het ondergaan van angstige confrontatie met behulp van ontspanning en afleiding.

Exposure in vivo practice : zelf oefenen. Bij het ‘zelf oefenen’ wordt de patiënt vooral een actieve rol toebedeeld bij het maken van afspraken, het gaan naar het ziekenhuis en het zich melden voor een prik. De uiteindelijke prik wordt gewoonlijk weer passief ondergaan in tegenstelling tot participant modeling.

Confronteren en bekrachtigen van gewenst gedrag bij mensen met verstandelijke beperking:

Literatuur: Succesvol toegepaste behandelmethodiek bij jeugdigen met autisme, zwakke begaafdheid, die niet kan praten. Methodiek: vermijding opheffen en bekrachtigen van gewenste gedragingen, zie Stimulus Fading and Differential Reinforcement for the Treatment of Needle Phobia in a Youth with Autism