Preventie

Urgentie en risicomanagement

- De regel is dat naaldangst vanuit preventief perspectief benaderd dient te worden. Er wordt zo weinig mogelijk gebruikt gemaakt van dwang.

- Uitstel van behandeling kan gezondheidsrisico’s geven. Bijvoorbeeld bij diabetes, chemokuren of bij zwangerschap kan sprake zijn van grote noodzaak. Deze werkt zowel motiverend als sterk stressverhogend. Ook bij minder nijpende zaken als het geleidelijk teloorgaan van het gebit, kan een urgente situatie ontstaan, zeker wanneer er acute pijn optreedt.

- Doorverwijzen als het prikken niet lukt. Als de emotionele reactie te sterk is, kan men besluiten om te kiezen voor strategieverandering, een ‘time out’ of uitstel van de ingreep. De afweging wordt snel complex als niet van te voren een beslisboom aanwezig is aan de hand waarvan men wel of niet doorgaat met de interventie. Dan moet een hulpverlener op grond van een korte weging van alle belangen een goede beslissing nemen.

Een teleurstelling van een slechte of mislukte prikervaring kan de volgende keer de drempel verder verhogen. Ook kan het kind het gevoel hebben dat gedrag of verzet loont omdat het prikken niet doorgaat. In dat geval kan het wijs zijn om wel door te zetten.

Stroomdiagram, stappenplan bij naaldprocedures

Bron: Multidisciplinary Procedural Distress Group (2005), Oxford Radcliffe Hospitals

stroomdiagram medisch handelen bij naaldenangst
medische ingreep en afwegingen bij naaldangst