Medische angsten

Men kan bang zijn voor een dokter, een ziekenhuis of behandeling waarbij de angst voor de naald slechts een onderdeel is.

Men kan bang zijn voor besmetting met bacteriën, het hiv-virus of angst voor het krijgen zuurstofbelletjes in de aderen bij een injectie.

Men kan bang zijn een paniekaanval te krijgen omdat men tijdens het bloedprikken wordt geacht stil te zitten en te ontspannen. Mensen met claustrofobie, paniekstoornis en sociale angst kunnen dit veelal moeilijk in deze ''officiële'' settings.

Ziektevrees of hypochondrie kan maken dat je heel erg bang bent dat een medisch onderzoek zal uitwijzen dat je een tumor of neurologische aandoening kunt hebben. Je wilt daarom een bloedafname of biopsie uit de weg gaan.

Eerder negatieve ervaringen met een ziekenhuis of angstbeelden over een verblijf in het ziekenhuis, kunnen je vermijdend of zeer gespannen maken.

Er zijn ook medische angsten die veel raakvlakken hebben met naaldangst.

    • De angst voor het inbrengen van voorwerpen in je lichaam. Bijv. een slang in je darmen of slokdarm voor onderzoek.

    • De angst voor pijn bij een interventie.